1. třída

Třídní učitelé: Helena Rosmanová
Mgr. Lenka Vajdáková

Informace

Základem pro vstup dětí do mateřské školy je zvládnutí hygienických návyků a sebeobslužné činnosti.

Cílem je především adaptace dětí na nový kolektiv, a na upevňování pocitu jistoty a bezpečí. Respektujeme individuální potřeby dětí a vedeme je k chápání jednotlivých skutečností.

Děti mají dostatek času i prostoru na spontánní a námětové hry. Učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální hry a činnosti. Veškeré aktivity jsou voleny tak, aby podněcovaly vlastní aktivitu dítěte.

Společně s dětmi si na začátku školního roku vytvoříme pravidla soužití ve třídě, která udržují především pohodu a harmonii. Pravidla jsou umístěna na viditelném místě v šatně a pravidelně si je opakujeme. Jde především o to, aby si dítě uvědomilo, kdy bylo některé pravidlo porušeno.

Průběžně během školního roku děti seznamujeme s podtématy obsažené ve školním vzdělávacím programu. Povídání v komunitním kruhu s rovnoměrně vyvažujícími cviky, pohybové hry, seznamujeme se s básničkami a písněmi k tématu. To vše je doprovázeno obrazovými materiály, pracovními listy a hrou dětí na hudební nástroje. Řešíme různé úkoly, ať už samostatně nebo ve skupinách, kde se učíme spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Společným seznamováním s říkadly a písněmi si děti rozšiřují vlastní slovní zásobu a „trénují“ paměť. Z každé naučené hry, básničky nebo písně projevujeme radost a předáváme ji dál. Ukazujeme rodičům, co všechno umíme.

Naší snahou je, aby byly děti spokojené a šťastné.

Co jsme dělali

25/05/2023

Zahradní slavnost v MŠ

Besídka MŠ
Zobrazit více ...
22/05/2023

Planeta Země

Maminky mají svátek
Zobrazit více ...
15/05/2023

Hádej, hádej hadači

Maminky mají svátek
Zobrazit více ...
09/05/2023

Když tygr jede do Paříže

Maminky mají svátek
Zobrazit více ...
02/05/2023

Máme rádi maminku a tatínka

Maminky mají svátek
Zobrazit více ...
24/04/2023

Kde bydlím

Co potřebuji znát
Zobrazit více ...
17/04/2023

Pozor, červená!

Co potřebuji znát
Zobrazit více ...
10/04/2023

Chráníme přírodu

Co potřebuji znát
Zobrazit více ...
03/04/2023

Svátky jara - Velikonoce

Co potřebuji znát
Zobrazit více ...
Zobrazeno 9 / 17
Načíst starší (+9)