2. třída

Třídní učitelé: Lenka Březinová
Martina Podešvová
Jana Rokytová (asistent pedagoga)

Informace

Ve 2. třídě Mateřské školy Prostřední jsou děti ve věku od 5 do 7 let.

Naším cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu se snažíme vytvářet podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. 


Co jsme dělali

25/05/2023

Zahradní slavnost v MŠ

Zahradní slavnost v MŠ
Zobrazit více ...
22/05/2023

Planeta Země

Zobrazit více ...
15/05/2023

Hádej, hádej hadači.

Maminky mají svátek
Zobrazit více ...
09/05/2023

Když tygr jede do Paříže

Maminky mají svátek
Zobrazit více ...
02/05/2023

Maminky mají svátek.

Máme rádi maminku a tatínka.
Zobrazit více ...
24/04/2023

Kde bydlím

Zobrazit více ...
17/04/2023

Pozor, červená!

Co potřebuji znát.
Zobrazit více ...
11/04/2023

Chráníme přírodu

Zobrazit více ...
03/04/2023

Co potřebuji znát

Svátky jara - Velikonoce
Zobrazit více ...
Zobrazeno 9 / 17
Načíst starší (+9)