2. třída

Třídní učitelé: Lenka Březinová
Martina Podešvová
Jana Rokytová (asistent pedagoga)

Informace

Ve 2. třídě Mateřské školy Prostřední jsou děti ve věku od 5 do 7 let.

Naším cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu se snažíme vytvářet podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. 


Co jsme dělali

17/06/2024

Těšíme se na prázdniny

Děti mají svátek
Zobrazit více ...
10/06/2024

Chodíme, běháme, skáčeme

Děti mají svátek
Zobrazit více ...
03/06/2024

Z pohádky do pohádky

Děti mají svátek
Zobrazit více ...
27/05/2024

Opakování

Maminky mají svátek
Zobrazit více ...
20/05/2024

Planeta Země.

Maminky mají svátek.
Zobrazit více ...
13/05/2024

Hádej, hádej hadači.

Maminky mají svátek.
Zobrazit více ...
06/05/2024

Máme rádi maminku a tatínka

Maminky mají svátek
Zobrazit více ...
Zobrazeno 7 / 7