3. třída

Třídní učitelé: Zuzana Machová
Magdaléna Plšková
Jana Štefková (asistent pedagoga)

Informace

Na děti předškolního věku klademe vyšší nároky především na samostatnost při oblékání, hygieně, stolování.

Vedeme děti k samostatné komunikaci mezi sebou i dospělým, aby dokázaly sdělit své potřeby a přání a reagovat na pokyny dospělých. Rozvíjíme slovní zásobu o nové pojmy (obohacování slovného projevu, samostatné vyprávění příběhu, přednes básně,...).

Vzdělávání dětí přizpůsobujeme předškolní přípravě pro jejich snadnější vstup do ZŠ (grafomotorická cvičení se správným držením tužky a správným sezením, úkoly s prodlužováním doby soustředění, zrakového vnímání, pravolevé orientace).

Rozvíjíme předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.

Využíváme hravé činnosti (výtvarné, pracovní, dramatické) k rozšiřování představivosti, tvořivosti a fantazie dětí.

Jemnou motoriku rozvíjíme především stříháním, konstruktivními hrami, navlékaním korálků, modelováním,...

Při hudebních činnostech využíváme rozmanité dětské hudební nástroje k rytmizaci i doprovodu zpěvu.

Na předškolní děti jsou kladeny v oblasti hrubé motoriky větší nároky - pravidelné cvičení, návštěva sportovišť (plavání, stolní tenis, sportovní hala, delší vycházky do vzdáleného i blízkého okolí).

Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a pozitivnímu přístupu k životnímu prostředí.

Snažíme se v naší třídě vytvářet estetické a všestranně přívětivé prostředí.

Co jsme dělali

12/02/2024

Co děláme celý den

Svět kolem nás
Zobrazit více ...
05/02/2024

Co děláme celý den

Svět kolem nás
Zobrazit více ...
29/01/2024

Když kamarád stůně

Zima, zima tu je
Zobrazit více ...
22/01/2024

Zimní sporty

Zima, zima tu je
Zobrazit více ...
15/01/2024

Včera, dnes a zítra

Zima, zima tu je
Zobrazit více ...
08/01/2024

Padá snížek bělounký

Zima, zima tu je
Zobrazit více ...
03/01/2024

Opakování

Zima, zima tu je
Zobrazit více ...
Zobrazeno 7 / 7