3. třída

Třídní učitelé: Zuzana Machová
Magdaléna Plšková

Informace

Na děti předškolního věku klademe vyšší nároky především na samostatnost při oblékání, hygieně, stolování.

Vedeme děti k samostatné komunikaci mezi sebou i dospělým, aby dokázaly sdělit své potřeby a přání a reagovat na pokyny dospělých. Rozvíjíme slovní zásobu o nové pojmy (obohacování slovného projevu, samostatné vyprávění příběhu, přednes básně,...).

Vzdělávání dětí přizpůsobujeme předškolní přípravě pro jejich snadnější vstup do ZŠ (grafomotorická cvičení se správným držením tužky a správným sezením, úkoly s prodlužováním doby soustředění, zrakového vnímání, pravolevé orientace).

Rozvíjíme předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.

Využíváme hravé činnosti (výtvarné, pracovní, dramatické) k rozšiřování představivosti, tvořivosti a fantazie dětí.

Jemnou motoriku rozvíjíme především stříháním, konstruktivními hrami, navlékaním korálků, modelováním,...

Při hudebních činnostech využíváme rozmanité dětské hudební nástroje k rytmizaci i doprovodu zpěvu.

Na předškolní děti jsou kladeny v oblasti hrubé motoriky větší nároky - pravidelné cvičení, návštěva sportovišť (plavání, stolní tenis, sportovní hala, delší vycházky do vzdáleného i blízkého okolí).

Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a pozitivnímu přístupu k životnímu prostředí.

Snažíme se v naší třídě vytvářet estetické a všestranně přívětivé prostředí.

Co jsme dělali

22/05/2023

Opakování -V ZOO

Co už víme
Zobrazit více ...
15/05/2023

V ZOO

Co už víme
Zobrazit více ...
09/05/2023

Máme se rádi s mámou a tátou

Co už víme
Zobrazit více ...
02/05/2023

Hádej ,hádej hadači

Co už víme
Zobrazit více ...
24/04/2023

Červená, zelená, co to asi znamená

Lidé a planeta Země
Zobrazit více ...
17/04/2023

Poznáváme vesmír a planetu zemi

Lidé a planeta země
Zobrazit více ...
11/04/2023

Chráníme přírodu

Lidé a planeta Země
Zobrazit více ...
03/04/2023

Hody, hody doprovody

Lidé a planeta země
Zobrazit více ...
27/03/2023

Hádej, hádej, hadači

Jaro už je tu
Zobrazit více ...
Zobrazeno 9 / 17
Načíst starší (+9)