https://www.zlin.eu/tiskove-zpravy/prijimani-deti-k-predskolnimu-vzdelavani-od-skolniho-roku-2024-2025-65f4

Informativní schůzka se zákonnými zástupci nově přijatých dětí se uskuteční v pondělí 17. 6. 2024 od 15:15 hod na pracovišti MŠ Tomáše Bati 1285

 Vážení rodiče,

pokud na základě více podaných žádostí bude Vaše dítě přijato v naší a současně i v další mateřské škole/dalších mateřských školách, informujte nás, prosím, zda Vaše dítě nastoupí k docházce v naší nebo jiné MŠ. Tuto informaci sdělte, prosím, obratem písemně na e-mail: morysak@seznam.cz nebo poštou na adresu školy: Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, 76001 Zlín